Біобезпека і біоетика у біотехнології

Шановні студенти 1 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

1. Ермишин А.П. Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А.П. Ермишин и др.; под ред. АЛ. Ермишина. —Мн.: Тэхналогiя, 2005. —430 с.

2. Ермишин А.П. Генетически модифицированные организмы: мифы и реальность/ А.П. Ермишин. – Мн.: Тэхналогія, 2004. – 118 с.

3. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях. Третье Издание. ВОЗ, Женева, 2004. – 190 с.

4. Управление биорисками. Руководство по биозащите лабораторий. WHO/CDS/EPR/2006.6 – 42 с.

5. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ДСП 9.9.5.-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю. Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 28 січня 2002 р. № 1.

6. Про затвердження державних санітарних норм і правил “Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами” Наказ МОЗУ № 26 від 24.01.2008.

7. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині та біотехнології: Авт. Кол.: Стегній Б.Т., Герілович А.П., Ібатуллін І.і. та ін.; під ред.. Стегнія Б.Т. – Харків, «НТМТ», 2013. – 414 с. Т. 1: 454 с., Т. 2: 436 с., Т. 3: 451 с.

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email