Екобіотехнологія

Шановні студенти 3 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

1. Екологічна біотехнологія: навч. Посібник: у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 424 с.

2. Кузнецов А.Е. Научные основы экобиотехнологии: учеб. пособие. – М.: Мир, 2006. – 504 с.

3. Батлук В.А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2001. – 333 с.

4. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

5. Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989.- 248 с. 6. Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология. – М.: Стройиздат, 1983.-168 с.

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email