Гігієна і виробнича санітарія біотехнологічних виробництв

Шановні студенти 2 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

  1. Стрельников Л.С., Чикиткина В.В., Стрилец О.П., Щербак Е.В., Бусыгина И.Э. Гигиена и производственная санитария: Учебник для студ. высш. учеб. завед. /Х.: Изд-во НФаУ, 2006.- 400 с. 
  2. Промышленная биотехнология: Учебн. пособ. /В.И. Чуешов, И.А. Егоров, Е.А. Рубан и др. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004 – 112 с.
  3. Краснопольский Ю.М., Клещев Н.Ф. Фармацевтическая биотехнология. Производство биологически активных веществ. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- 154 с.
  4. Кириллов В.Ф., Руководство к практическим занятиям по гигиене труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.Ф. Кириллова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 416 с.
  5. Санитарні норми мікроклимату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99)

Перелік посилань на відео-матеріали:

Методичні рекомендації до практичних занять:

ТЕМИ СЕМІНАРІВ:

1.Санітарно-гігієнічні вимоги до організації праці біотехнологічних підприємств. Засоби індивідуального захисту у специфічних умовах біотехнологічних виробництв

2. Виробничі шкідливості на БТ підприємствах. Професійні захворювання.

3. Гігієнічні основи оптимізації харчування працездатного населення , зокрема працівників БТ підприємств.

Питання для підготовки до модульного контролю

Print Friendly, PDF & Email