ОП «Біотехнологія» (освітній рівень – бакалавр)

1 курс

1.1 Українська мова за професійним спрямуванням (1 курс 1 семестр)

1.2 Ділова українська мова (1 курс 1 семестр)

2.1 Основи досліджень у біотехнології (1 курс 1 семестр)

2.2 Теоретичні основи біотехнології (1 курс 1 семестр)

3.1 Біобезпека і біоетика у біотехнології (1 курс 2 семестр)

3.2 Основи біорізноманіття (1 курс 2 семестр)

4.1 Основи конституційного права України (1 курс 2 семестр)

4.2 Історія світової та української культури (1 курс 2 семестр)

5.1 Основи фіто- і зообіотехнології (1 курс 2 семестр)

5.2 Біотехнології і проблеми довкілля (1 курс 2 семестр)

2 курс

1.1 Біофізика, фізичні методи аналізу (2 курс 1 семестр)

1.2 Медична та біологічна фізика (2 курс 1 семестр)

2.1 Прикладна механіка (2 курс 1 семестр)

2.2 Енерготехнологія біотехнологічних процесів (2 курс 1 семестр)

3.1  Етика та естетика (2 курс 2 семестр)

3.2 Психологія спілкування (2 курс 2 семестр)

4.1 Соціологія (2 курс 2 семестр)

4.2 Політологія (2 курс 2 семестр)

5.1 Гігієна і виробнича санітарія біотехнологічних виробництв (2 курс 2 семестр)

5.2 Гігієнічні основи продуктів харчування (2 курс 2 семестр)

3 курс

1.1 Технологія клітинних культур (3 курс 1 семестр)

1.2 Біотест-системи (3 курс 1 семестр)

2.1 Екобіотехнологія (3 курс 2 семестр)

2.2 Екологічні аспекти біотехнологій (3 курс 2 семестр)

3.1 Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності (3 курс 2 семестр) 

3.2 Основи охорони праці та цивільний захист (3 курс 2 семестр)

4.1 Математичне моделювання у біотехнології

4.2 Комп’ютерне моделювання технологічних процесів (3 курс 2 семестр)

5.1 Фармакологія біотехнологічних препаратів (3 курс 2 семестр)

5.2 Основи медико-біологічних та фармакологічних знань (3 курс 2 семестр)

4 курс

1.1 Теоретичні основи фармацевтичної технології (4 курс 1 семестр)

1.2 Промислові технології лікарських препаратів (4 курс 1 семестр)

2.1 Промислова мікробіологія (4 курс 1 семестр)

2.2 Мікробіологічне виробництво біопрепаратів (4 курс 1 семестр)

3.1 Аналіз біотехнологічної продукції (4 курс 1 семестр)

3.2 Фармацевтичний аналіз (4 курс 1 семестр)

4.1 Основи фармацевтичної біотехнології (4 курс 2 семестр)

4.2 Основи виробництва біофармацевтичної продукції (4 курс 2 семестр)

5.1 Технологія мікробного синтезу (4 курс 2 семестр)

5.2 Основи імунології (4 курс 2 семестр)

 

Print Friendly, PDF & Email