Основи фіто- і зообіотехнології

Шановні студенти 1 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

1.Пирог О.А. Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія: підручник. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.

2.Елинов Н.П. Основы биотехнологии. – СПб: Наука, 1995. -600с.

3.Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. – М.: КолосС, 2004. – 296 с.

4.Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. – М: Академия, 2003. – 208 с.

5.Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості: Навч. посібник у 3 ч. – Львів: Видавн. Націон. унів. “Львівська політехніка”, 2004.

6.Биотехнология: учебн. пособие для вузов. В 8 кн./  Под ред. Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова. – М.: Высш. шк., 1987. ●

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email