Стрельников Леонід Семенович

Стрельников Леонід Семенович
Доктор фармацевтичних наук, професор кафедри біотехнології НФаУ

Стрельников Леонід Семенович Стрельников Леонід Семенович Стрельников Леонід Семенович Стрельников Леонід Семенович

Стрельников Леонід Семенович народився 22 серпня 1950 р. у селищі міського типу Близнюки Близнюківського району Харківської області у родині службовців. У 1967 р. закінчив Близнюківську СШ. У тому ж році втупив до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчив у 1972 р. У цьому ж році почав трудову діяльність у центральній районній аптеці (ЦРА №114) селища Близнюки Харківської області на посаді провізора виконуючи обов’язки рецептара-контролера. Після служби у лавах Радянської армії (1972-1973) на посаді санінструктора і повернення після її закінчення до роботи в аптеку №114 почав готуватись до вступу в очну аспірантуру при Харківському фармацевтичному інституті. Навчаючись в аспірантурі з 1973 по 1978 роки обирався на посаду секретаря комсомольської організації інституту. В цей же час почалась викладацька діяльність на посаді асистента кафедри аптечної технології ліків. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу і технології розчину солюбілізованого йоду» . У цьому ж році була присуджена вчена ступінь кандидата фармацевтичних наук. Працюючи асистентом, а потім доцентом багато часу приділяв навчально-методичній роботі. За цей час у співавторстві було видано 2 навчальних посібника, 15 методичних рекомендацій, керівництво. З 1989 по 1991 роки навчався в очній докторантурі при Харківському фармацевтичному інституті. У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему: «Технологічні і біофармацевтичні аспекти створення ліпосомальних препаратів на основі біологічно активних дисперсійних середовищ». З 1992 року призначений завідувачем курсу «Хімічна мікробіологія».  З 1993 року працював на посаді професора кафедри мікробіології. У 1994 році ВАК України присвоєно вчене звання професора. З вересня 2004 року, тобто з моменту створення кафедри біотехнології, і по теперішній час – завідувач кафедри.

Громадська діяльність: поряд з викладацькою і науковою роботою Стрельников Л.С. веде активну громадську діяльність. Протягом багатьох років керував комсомольською, потім профспілковою і іншими організаціями вузу, є членом вченої ради університету, вченої ради факультету фармацевтичних технологій та менеджмента, центральної методичної ради університету, профільной методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ. Член науково-методичної комісії з біотехнології Міністерства освіти та науки України (2004-2015 рр.), входить до складу апеляційної комісії Всеукраїнської олімпіади з біотехнології (з 2013 р.), член Галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (з 2018 р.), член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (з 2014 р.). Приймав активну участь у складі робочої групи з підготовки документів до ліцензування та акредитації Освітніх програм спеціальност 162 «Біотехнології та біоінженерія»: «Біотехнологія» (бакалаврський рівень освіти), «Промислова біотехнологія» і «Фармацевтична біотехнологія» (магістерський рівень освіти). Член редколегії Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Українського біофармацевтичного журналу.

Нагороди.

За досягнення у професійній і науковій діяльності Л. С. Стрельников відзначений почесними грамотами Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (у 2004 р.), Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (у 2005 р.), Національного фармацевтичного університету (у 2010 р., 2014 р., 2016 р.); ім’я професора Стрельникова Л.С. внесено в Золоту Книгу Пошани НФаУ (2010 р.)

Наукова школа

Напрями наукових досліджень: створення солюбілізованих, ліпосомальних, біотехнологічних (з нормобіотиками, бактеріофагами, інтерферонами, антисептиками) лікарських препаратів з регульованими фармакотерапевтичними властивостями і їх біофармацевтичні дослідження. Співавтор розробки та впровадження у промислове виробництво ліпосомального лікарського препарту «Ліпін».

Під керівництвом та консультацією проф. Cтрельникова Л.С. виконано 1 докторська дисертація і 7 кандидатських дисертацій.

Стрельников Л.С. є науковим консультантом при виконанні докторської дисертації здобувачем кафедри Алмакаєвим М.С. («Розробка складу і стандартизація технології комбінованих лікарських засобів нейротропної дії»).

Учні:

 • Велика Марина Марківна; канд. дис. «Разработка состава и технологии комбинированной липосомальной формы рифампицина и гентамицина» 1991;
 • Спиридонов Андрій Володимирович; канд. дис. «Вивчення мікробних фосфоліпідів як субстрату для одержання ліпосомальних лікарських форм препаратів різного клінічного призначення» 1993;
 • Єлисєєва Ірина Віталіївна; канд. дис. «Вплив абіотичних факторів та внутрішньовидових взаємовідносин патогенних нейсерій на розвиток популяцій менінгококу» 1994;
 • Стрілець Оксана Петрівна; канд. дис. «Розробка складу та технології антисептичного перев’язувального засобу» 2001;
 • Ткач Максим Миколайович; канд. дис. «Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим» 2010;
 • Калюжная Ольга Сергіївна; канд. дис. «Розробка складу і технології супозиторіїв з пробіотиками» 2010;
 • Єрещенко Оксана Антонівна; канд. дис. «Розробка складу і технології піни медичної з комплексом бактеріофагів» 2011.
 • Стрілець Оксана Петрівна; докт. дис. «Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії» 2013.

Видавнича діяльність: видано близько 500 наукових і навчально-методичних праць, з них: 5 монографій, 3 підручника і 12 навчальних посібників з грифами МОН України, 20 методичних рекомендацій, понад 250 статей у наукових і фахових журналах, 14 патентів, 7 авторських свідоцтв, 3 авторських свідоцтва на твір, 5 інформаційних листів.

Монографії

 • Загальна характеристика вакцин та технологія виробництва (на прикладі розробки ін’єкційного розчину вакцини для попередження та лікування кандидозу): монографія / авт. кол.: М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Харків, 2017. – 148 с.
 • Загальна теорія здоровя та здоров’язбереження: колективна монографія/ за заг.ред.проф.Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид-во Рожко С.Г., 2017. – 488 с. (Калюжная О.С., Соловйова А.В., Стрілець О.П., Івахненко О.Л., Шаповалова О.В.. Стрельников Л.С. Функціональні продукти харчування як перспективні лікувально-профілактичні та дієтичні засоби. – С. 185-194).
 • Scientific development and achievements: a catalogue record, Volume 5. – London, 2018. – 403 p. (M.Rybalkin, L.Strelnikov. Modern aspects of creating the allergens for the immunodiagnostics of candidamycosis – P.52-66.
 • Modern direction in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology: monograph / editor in chief Volodymyr Novikov. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. – 256 p.
 • Перспективность фитотерапии при лечении сахарного диабета / Л.Н. Малоштан, И.Л. Дикий, В.И. Дихтярев, В.Н. Ковалев, Л.С. Стрельников, В.О. Сипливый, Т.В. Стрельникова –  Харьков, 1994.- 68 с.

Підручники

 • Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. ВНЗ / Л.С. Стрельников, О.П. Стрилец, В.В. Чикиткина, Е.В. Щербак, И.Э.Бусыгина – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 400 с.
 • Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості: підручник / Стасевич М.В., Милянич А.О., Стрельников Л.С. і інш. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 410 с.

Навчальні посібники

 • Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств для самостоятельной работы студентов 3 курса / А.И. Тихонов, Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников и др..- К.:РМК МЗ УССР.-1988.- 231 с.
 • Руководство по микробиологии. Часть 1. Общая микробиология/ И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Л.С. Стрельников, Н.А. Волкова и др. под ред. проф. И.Л. Дикого/ // Харьков.-1993.- 162 с.
 • Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»//Авт. Кол.: Черних В.П., Зупанець І.А., Буллах І.Є. та ін. За ред. Чл.-кор. НАН України, проф. В.П.Черних і проф. І.А.Зупанця.- Х.: Вид-во НфаУ: «Золоті сторінки.- 2003.- 376 с.
 • Каталог технологического оборудования химико-фармацевтической промышленности / В.И. Чуешов, А.А. Сичкарь, Л.С.Стрельников, П.Д. Пашнев и др.- Харьков: Изд-во НФаУ, 2005.-307 с.
 • Хімічна мікробіологія: Навч. посіб до лабор. занять. самост. аудитор. і позааудитор. роботи студ. / Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець, В.В. Чікіткіна та ін.. – Х: Вид-во НФаУ, 2008. – 148 с.
 • Гигиена в фармации: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л.С.Стрельников, В.В. Чикикткина, О.П. Стрилец и др. – Х.: НФаУ, 2010. – 392 с.
 • Hygiene in pharmacy: manual for practical classes and out-of-classwork for foreign students in specialty «Pharmacy»/ L.S. Strelnikov, O.V.Shcherbak, O.P. Strilets etc. – Kharkiv: NUPh, 2010 – 76 p.
 • Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад./ М.В. Стасевич, А.О. Милянич, І.О. Гузьова, Л.С. Стрельников [та ін.]; за ред. В.П.Новікова. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 408 с. : іл.
 • Hygiene in pharmacy: manual for foreign students of higher schools / O.S. Kalyuzhnaya, O.P. Strilets, L.S. Strelnikov, O.L. Ivakhnenko – 2nd Edition, supplemented and revised. – Kharkiv.: NUPh : Golden Pages, 2013. – 224 p.
 • Біотехнологія. Дипломне проектування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Калюжная, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников., О.Л. Івахненко, М.В. Рибалкін, В.П. Новіков. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 150 с.

Методичні рекомендації

 • Тихонов А.И., Соболева В. А. Стрельников Л.С. Методические указания по спецкурсу “Биофармация”: для студентов фармац. ин-тов и фак-тов и др. МЗ УССР.- Харьков.-1986.- 92с.
 • Тихонов А.И., Перцев И.М. Стрельников Л.С. и др. Методические указания по аптечной технологии лекарств: для самоподготовки.- Харьков.-1987. – 245 с.
 • Тихонов А.И., Явтушенко С.В., Авдонин А.Д., Стрельников Л.С. и др. Рекомендации по использованию цветочной пыльцы в животноводстве.- Госагропром УССР.- К.-1987.- 5 с.
 • Перцев И.М., Дегтярева Т.В., Стрельников Л.С. и др. Методические указания к лабораторным занятиям по биофармации: Для студентов 5 курса.- Харьков.- РМК МЗ УССР.-1987.-64 с.
 • Тихонов А.И., Филиппова Л.И., Стрельников Л.С. и др. Методические указания к лабораторным занятиям по спецкурсу “Биофармация”: для препод.- К.:РМК МЗ УССР.-1987.-143 с.
 • Дикий И.Л., Чуешов В.И., Силаева Л.Ф., Стрельников Л.С. и др. Применение эктерицида как атибактериального препарата и биологически активного растворителя антибиотиков: Метод. рек.- Харьков.-1989.-25 с.
 • Стрельников Л.С., Дикий И.Л., Чуешов В.И. и др. Технологические основы получения и перспективы клинического применения липосом: Метод. рек.- К..-1989.-29 с.
 • Дикий И.Л., Яковенко В.Д., Стрельников Л.С.,  Бусыгина И.Э., Великая М.М. и др. Современные методы фармакотерапии хронического тонзилита: Метод. рек.- К.- РМК МЗ УССР.- 1990.-17 с.
 • Дикий И.Л., Стрельников Л.С., Великая М.М., Стрилец О.П.: Под общей редакцией академика АТК Украины И.Л. Дикого. Методические указания к лабораторным занятиям .по химической микробиологии  для   студентов   фармацевтического  института   факультета «Промышленная фармация».- Харьков.-1995.-70 с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Велика М.М., Проскурнін Р.О. Методичні рекомендації з гігієни та промислової санітарії фармацевтичних виробництв.- Харків.- Видавництво НФАУ.- 2001.- 91с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П. Хімічна мікробіологія з основами гігієни і промислової санітарії. Програма, контрольні завдання, метод. рекоменд. до лабораторних занять і тести для самостійної аудиторної і позааудиторної роботи для студ. заочної форми навчання зі спец. «Технологія фармацевтичних препаратів». – Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 108 с.
 • Дикий И.Л, Холупяк И.Ю., Стрельников Л.С., Великая М.М. и др. Микробиология. Методические рекомендации.- Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004.- 144 с.
 • Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Щербак О.В., Чикиткина В.В., Долгова Т.А. Методические рекомендации к выполнению дипломного проекта специалиста для студентов специальности 7.092901 «Промышленная биотехнология».- Х.: Изд-во НФаУ, 2007.- 84 с.
 • Hygiene in pharmacy: Collection of test / L.S.Strelnikov, O.P.Strilets, O.S.Kalyuzhnaya etc. – Kharkiv.: NUPh, 2011. – 53 p.
 • Гигиена в фармации. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов фармацевтического и медико-фармацевтического факультетов / Чикиткина В.В., Стрилец О.П., Калюжная О.С., Стрельников Л.С. – Х. : НФаУ, 2012. – С. 108.
 • Маркетингові дослідження ринку комбінованих гіпотензивних лікарських засобів та науково-теоретичне обґрунтування складу препаратів для лікування артеріальної гіпертензії: метод. рек. / О.П.Стрілець, Ю.Л.Стрельникова, Л.С.Стрельников. – Х.: НФаУ, 2012. – 36с.
 • Hygiene in pharmacy : collection of tests for foreign students on speciality «pharmacy» / L. S. Strelnikov, O. P. Strilets, O. S. Kalyuzhnaya, V. V. Chikitkina, M. M. Tkach. – Kharkiv.: NUPh, 2013. – 53 p.
 • Компоненти вакцин та методи їх обгрунтування: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 27 с.
 • Методи дезінтеграції мікроорганізмів та подальшого очищення для одержання антигенів: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 28 с.
 • Методи інактивації мікроорганізмів та подальшого змішування для одержання антигенів: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 25 с.

Розробки, впровадження, патенти

 • Опыт применения йодофора синтайода для профилактики маститов у коров / Новиков В.М., Сало Д.П., Стрельников Л.С. // Информ. листок, №4-81. – Х.: ХЦНТИ, 1981. – 1 с.
 • Применение антигистаминных препаратов как противомикробных средств / Дикий И.Л., Шевелева Н.Е., Стрельников Л.С. и др. // Информ. письмо.- К., – 3 с.
 • Способ получения липосом для включения лекарственных препаратов / Стрельников Л.С., Дикий И.Л. и др. // Информ.письмо.-К., 1989.- 3 с.
 • Положит. решение 4767799 СССР (не подлеж. публ.) / Дикий И.Л., Стрельников Л.С. и др. Зарег.06.09.90 г.
 • А.с. 1637085 СССР. Дисперсионная среда для получения липосом / Стрельников Л.С., Яковенко В.Д., Бусыгина И.Э., Великая М.М. и др Заявлено 06.12.89; Опубл. 08.08.91. (Не подлежит публикации).
 • Положит. решение 4839024/14 СССР (не подлеж. публ.). Способ повышения специфической активности антибиотиков / Дикий И.Л., Стрельников Л.С. и др. Зарег.16.10.91 г.
 • Положит. решение 4777395/14 СССР / Дикий И.Л., Стрельников Л.С. и др. Зарег. 27.02. 91.
 • Положит. решение 4777395/14 (СССР). Способ диагностики аутоимунных заболеваний / Дикий И.Л., Дубенко Е.Г., Стрельников Л.С.,  и др. Зарег. 27.02.91.
 • Положит. решение 4827985/14 СССР (не подл. публ.) / Дикий И.Л., Стрельников Л.С. и др. Зарег. 27.09. 91.
 • Положит. решение 4883104/14 СССР (не подл. публ.) / Дикий И.Л., Стрельников Л.С. и др. Зарег. 19.09. 91.
 • Положит. решение 4827985/14 (СССР). (не подлеж. публ.) Способ инкапсулирования производного фенилхинозолона в липосомы / Дикий И.Л., Стрельников Л.С.,  и др. Зарег. 27.02.91.
 • Положит. решение 4883104/14 (СССР). (не подл. публ.) Фосфолипидный состав для получения липосом / Дикий И.Л., Чуешов В.И., Стрельников Л.С., и др. Зарег. 19.09.91.
 • Пат. 2063770 (РФ). от 20.06.96.- № 5037993; (Украина). Заявлено 22.05.92. Способ лечения гнойно-воспалительных заболеваний легких / Скрипников Н.С., Дикий И.Л., Гиленко И.А., Шевченко В.С., Баштан В.П.,  Ковалев Е.Ф., Стрельников Л.С.
 • А.с. 1767731 (СССР).Способ инкапсулирования антибиотиков в липосомы // Дикий И.Л., Стрельников Л.С.,  Великая М.М., Базавлук А.Д., и др.Зарег. 21.05.92. Опубл. 08.06.92. (не подлеж. публ.).
 • Пат. 4928 від 28.12.94. Україна. Дісперсійне середовище для одержання липо сом. І.Л. Дикий, В.Д.Яковенко, Л.С. Стрельников и др.
 • Пат. 5024 від 28.12.94. Україна. Спосіб інкапсулювання антибіотиків в ліпосоми/ І.Л.Дикий, M.M. Великая, Л.С. Стрельников и др.
 • Методика використання ектерициду в лікуванні гнійних процесів м’яких тканин / Шевченко В.С., Дикий І.Л., Стрельников Л.С. Інформ. лист 23.06.95., МОЗ України. Вип.5. Респ.центр наук. мед. інф-ції, 2с.
 • Пат. 7191 А від 30.06.95. Україна. Спосіб лікування запально-гнійних процесів в легенях. В. С.Шевченко, І.Л.Дикий, В.П.Баштан.
 • Пат. 2063770 РФ от 20.06.96. Способ лечения гнойно-воспалительных заболеваний легких (Украина).- № 5037993 / Н. С. Скрипников, И.Л. Дикий, И.А. Гиленко, В.С. Шевченко, В.П. Баштан, Е.Ф. Ковалев.
 • Пат. 20347А від 15.07.97. Україна. Спосіб лікування генералізованних інфекційних процесів  у хірургічних хворих / В.С.Шевченко,  І.Л. Дикий, Н.Ю. Шевельова, В.П. Баштан, С.В.Малик, Л.С. Стрельников
 • Патент на корисну модель 46446, Україна. Імунобіологічний засіб у формі гелю для стафілококових піодермій / Ткач М. М., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І. Заявлено 09.06.2009, Опубл. 25.12.2009. – Бюл. № 24.
 • Патент на корисну модель 47002, Україна. Лікувально-профілактичний засіб у формі супозиторіїв для фармакокорекції вагінальних дисбіозів / Калюжная О. С., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кабачний Г.І. Заявлено 03.08.2009, Опубл. 11.01.2010. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 58812, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного засобу у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 58815, Україна. Імунобіологічний засіб у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 86662, Україна. Спосіб корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу у щурів / Калюжная О. С., Бречка Н.М., Малова Н.Г., Стрельников Л.С. та ін. Заявлено 17.06.2013, Опубл. 10.01.2014. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 06472, Україна. Імунобіологічний препарат для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Патент на корисну модель 06471, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного препарату для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Спосіб одержання розчину імунобіологічного лікарського засобу для попередження та лікування кандидозної інфекції / Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець, М. В. Рибалкін // Інформаційний лист № 119-2015.
 • Імунобіологічний лікарський засіб для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М.В., Філімонова Н.І., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кононенко Н.М., Калюжная О.С., Івахненко О.Л., Чікіткіна О.М. – № 214-2015. – С. 4.
 • Патент на корисну модель – ДУ «ІПЕП ім.Данилевського НАМН». – № 103300, u 2015 05757. Застосування хондроїтину сульфату для корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу в експерименті. Бречка Н.М., Бондаренко В.О., Стрельников Л.С., Стрілець О.П . і інш.Заявл. 11.06.2015, опубл. 10.12.15, Бюл. №23. – 6 с.
 • Патент України на корисну модель. Протимікробний засіб. Пат.116464, Україна, МПК А61К31/327, А61К9/06, А61Р17/10. Присяжнюк О.В., Блажеєвський М.Є., Стрельников Л.С. Заявл.14.11.2016 №u201611540. Опубл. 25.05.2017. Бюл.№10.

Членство у фахових асоціаціях

З 2010 року Стрельников Л.С. член Європейської федерації біотехнології (European Federation of Biotechnology), член Товариства мікробіологів України ім. С.В.Виноградського (з 2017 р.)

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • «Промислова мікробіологія і санітарія»
 • «Фармацевтична біотехнологія»
 • «Промислова мікробіологія»
 • «Новітні технології виробництва біопрепаратів»
 • «Гігієна та промислова санітарія біотехнологічних виробництв»
 • «Організація та планування науково-дослідних робіт»
 • «Нанобіотехнологія»
 • «Система GMP і проектування біотехнологічних підприємств»
Print Friendly, PDF & Email