Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Наукова робота студентів на кафедрі біотехнології  розпочалася з перших років її існування (2004). Так, кількість членів гуртку СНТ на 2004-2005 рр. складала 4 студента спеціальності «Промислова біотехнологія».

З кожним роком кількість студентів різних спеціальностей – членів СНТ кафедри – збільшувалась. Вже на 2005-2006 рр. їх кількість зросла до 15 студентів зі спеціальностей «Промислова біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Лабораторна діагностика» та «Клінічна фармація». Вони продовжили своє навчання та науково-дослідницьку діяльність у магістратурі та аспірантурі, і на теперішній час деякі з них викладають на кафедрі та керують науковою ініціативою нових членів СНТ – майбутніх науковців та спеціалістів галузей біотехнологічного або фармацевтичного профілів.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

На сьогоднішній день членами гуртка СНТ кафедри біотехнології є 40 студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» освітніх програм «Біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Промислова біотехнологія».

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

Серед причин зацікавленості студентів у науково-дослідній роботі на кафедрі слід виділити:

– широкий вибір об’єктів наукових інтересів та, відповідно, великий перелік наукових напрямків кафедри, з яких студент може обрати те, що йому до вподоби;

– можливість використання власних результатів НДР при виконанні кваліфікаційних та магістерських робіт;

– розуміння студентами необхідності надбання практичних навичок, які вони можуть використовувати при виконанні НДР та у майбутній професійній діяльності як того вимагає від них роботодавець; – можливість спілкуватись та розширювати свій кругозір беручи участь у різноманітних науково-практичних заходах: конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариствоЗахист магістерських робіт студентів спеціальностей «Фармацевтична біотехнологія» та «Промислова біотехнологія»
 за результатами науково-дослідницької роботи
Студентське наукове товариство

Оскільки поняття біотехнологія багатопрофільне, охоплює велику кількість сфер життя людини – це фармація і медицина, екологія і харчова промисловість, сільське господарство, нафтопереробне виробництво, природоохоронні технології та ін. – то й перелік об’єктів НДР кафедри доволі широкий.

Деякими з об’єктів наукових інтересів членів гуртка СНТ є:

 • Лікарські й профілактичні препарати, у тому числі й ветеринарні;
 • Харчові продукти (кисломолочні, хлібобулочні вироби, алкогольні та слабоалкогольні напої, тощо) та продукти функціонального харчування (ферментовані напої, збагачені пробіотиками КМП тощо);
 • Штами-продуценти біологічно активних речовин для різних галузей народного господарства;
 • Еукаріотичні організми: водорості, рослини, дріжджі тощо.
 • Екологічні питання, природоохоронні технології.

Студенти можуть працювати в будь-якому науковому напрямку кафедри біотехнології:

 • Розробка складу та технологій нових фармацевтичних лікарських засобів та удосконалення існуючих ЛЗ різної направленості дії як синтетичного походження, так і на основі біотехнологічних об’єктів (створення нових комбінованих антигіпертензивних препаратів у таблетованій формі; лікарської форми катіазину для корекції сперматопатій; лікарських форм із пробіотиками, бактеріофагами тощо)
 • Вивчення біологічних властивостей пробіотиків, бактеріофагів з метою створення сучасних біотехнологічних лікарських засобів вітчизняного виробництва у рамках імпортозаміщення
 • Розробка та удосконалення методів біосинтезу БАР (удосконалення біосинтезу лимонної кислоти; дослідження морських грибів на наявність БАР, які у подальшому можуть бути використанні при створенні лікарських препаратів)
 •  Розробка імунобіологічних препаратів на основі грибів Candida albicans
 • Розробка та удосконалення поживних середовищ для культивування штамів-продуцентів мікроорганізмів (для отримання лікарських препаратів, харчових та кормових добавок, добрив, а також з метою накопичення БАР)
 • Розробка складу та технологій функціональних продуктів харчування із дієтичними та лікувально-профілактичними властивостями
 • Природоохоронні технології (удосконалення методів біологічної очистки стічних вод)
 • Оцінка якості харчових продуктів (кисломолочних, пива, вина тощо)
 • Гігієнічна оцінка об’єктів зовнішнього середовища (води із різних джерел водопостачання, повітря приміщень тощо)
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

Першочерговими задачами гуртку СНТ кафедри біотехнології є продовження роботи за обраними темами сумісних наукових досліджень та розширення зв’язків як з українськими ВУЗами, так і з закордонними. Так, на сьогоднішній день проводиться сумісна науково-дослідна робота між кафедрою біотехнології та наступними установами, на базі яких студенти виконують НДР:

 • The Medical University of Lublin
 • Державна Установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України»
 • Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • ДУ «Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка АМН України»
 • ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»
 • Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України
 • ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
 • Курский государственный медицинский университет
 • Національний університет «Львівська політехніка»

Важливим етапом виконання НДР є участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, студентських конкурсах, олімпіадах, на яких вони мають змогу представити свої результати.

На сьогоднішній день студенти кафедри біотехнології долучені до участі у таких конкурсах студентських наукових робіт:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія»
 • Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
 • Міський конкурс студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»

У 2015-2017 рр. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнологія» проходив на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут» (м. Київ). У 2015 р. студентка 5 курсу спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» Камишнікова Віра Олегівна гідно представила результати своєї двохрічної роботи «Перспективність використання заквасок «Біфівіт VIVO» та «Сімбілакт VIVO» для приготування дієтичних функціональних продуктів харчування». Представлена студенткою робота була присвячена обґрунтуванню перспективності використання козячого молока для виготовлення кисломолочних продуктів функціонального харчування на основі живих заквасок з метою зниження їх алергенності та профілактики дисбіотичних порушень.

Студентське наукове товариство
Студентка Камишнікова В.О. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнологія»
 (НТУУ «КПІ», м. Київ, 2015 р.)
Студентське наукове товариство

Дана робота виконувалась у рамках ініціативної тематики кафедри «Розробка складу та технології функціональних продуктів харчування» та триває і зараз, а Камишнікова В.О. продовжує свою наукову діяльність у аспірантурі НФаУ, виконуючи дисертацію за темою «Розробка складу та технології лікарського засобу з пробіотиком для ректального застосування».

У 2016 р. на конкурс була подана робота студентки 5 курсу спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» Соловйової Аліни Володимирівни за темою «Розробка складу та технології функціонального напою типа кумис», результатом якої є створення нового функціонального напою на основі коров’ячого молока та меду із вираженими антимікробними властивостями. Журі конкурсу високо оцінило результати представленої роботи та рекомендувало продовжувати дослідження у зв’язку із соціальною значимістю продуктів цієї категорії для населення України. Дана робота отримала диплом «За високий рівень презентації та практичну цінність роботи», а Соловйова А.В. продовжує навчання у аспірантурі НФаУ, виконуючи дисертацію за темою «Розробка складу та технології лікарського засобу із пребіотиками».

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

Студентка Соловйова А.В. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнологія»
(НТУУ «КПІ», м. Київ, 2016 р.)
Студентське наукове товариство

У 2017 році кафедру біотехнології на Всеукраїнському конкурсі представляла студентка 4 курсу спеціальності «Біотехнологія» Єфремова Валерія Юріївна з науковою роботою за темою: «Дослідження біології розмноження та росту фітопатогенних грибів Rhytisma acerinym та Heterobasidion annosum», в ході якої була розроблена методика лабораторного моделювання процесів статевого розмноження R. аcerinym; було виділено ізолят з плодових тіл гриба H. аnnosum; визначено інтенсивність росту міцелію на поживних середовищах різного складу та здійсненого його накопичення для подальшого використання в експериментах по відбору стійких до збудника саджанців сосни звичайної. Робота отримала багато схвальних відгуків та була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

У 2015 році на Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук була представлена наукова робота «Вивчення процесу зброджування виноградного сусла різними видами дріжджів» студентів 5 курсу спеціальності «Промислова біотехнологія» Атанової Гани та Гладкова Олега, яка виконувалась у рамках наступної ініціативної тематики кафедри: «Розробка та вдосконалення складу та технології вин».

Студентське наукове товариствоСтудент Гладков О. К. над виконанням роботи «Вивчення процесу зброджування виноградного сусла різними видами дріжджів» (2015 р.)
Студентське наукове товариство
Студенти Зимлянський М.О. та Присяжнюк О.В. на Міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»
(м. Харків, 2017 р.)

У 2017 році студенти кафедри біотехнології Тронько Карина Олегівна та Соловйова Аліна Володимирівна зайняли ІІ місце у даному конкурсі за напрямком «технічні науки» з роботою: «Вивчення антимікробних властивостей розроблених функціональних кисломолочних напоїв», в якій були узагальнені матеріали трьохрічної роботи з дослідження ефективності розроблених на кафедрі біотехнології лікувально-профілактичних функціональних продуктів нетрадиційних для нашого регіону – кумису, тану та айрану.

У 2017 році студенти гуртка СНТ кафедри біотехнології вперше прийняли участь у Міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив», здобувши дипломи ІІІ ступеня в номінації «Розумному місту – креативна молодь». Так, робота Зимлянського Максима Олександровича «Розробка складу функціональних продуктів із лікувально-профілактичними та дієтичними властивостями» продовжила багаторічну дослідну роботу кафедри з розширення асортименту цінних для людини функціональних продуктів, а робота Присяжнюка Олександра Васильовича «Створення протимікробного засобу у вигляді мазі на основі дипероксіазеланової кислоти», виконана сумісно з кафедрою фізичної та колоїдної хімії, розпочала новий напрям досліджень зі створення ЛЗ на основі азелаїнової кислоти.

За роки існування гуртка СНТ кафедри біотехнології студенти, магістранти, аспіранти та докторанти прийняли участь у більш ніж 150 конференціях, семінарах, навчальних школах.

Щорічно студенти кафедри біотехнології НФаУ – члени гуртку СНТ активно приймають участь у International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student «Topical issues of new drugs development», причому вже склалася добра традиція готувати доповіді виключно на англійській мові та виступати поряд із досвідченими науковцями на пленарному засіданні конференції.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство

Щорічно на кафедрі біотехнології проходить І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології, на якому активну участь приймають члени гуртку СНТ. Переможці І етапі приймають участь у ІІ, на якому неодноразове займають призові місця та нагороджуються за високі показники з дисциплін «Загальна біотехнологія», «Загальна мікробіологія та вірусологія».

Саме молоді та талановиті люди, яких багато серед наших студентів, і, виховання та відкриття яких є нашим завданням, здатні зробити багато у науці та у своїй професійній діяльності.

Тому виконання науково-дослідних робіт студентами із представленням власних результатів на конференціях, семінарах, конкурсах є важливим етапом у розвитку їх майбутніх професійних навичок, а стимулювання та їх зацікавленість до участі у конкурсах починається з перших кроків у студентському науковому товаристві.

Теми магістерських робіт 2020-2021

Звіт СНТ кафедри 2020-2021

Напрямки наукових досліджень 2020-2021

Print Friendly, PDF & Email