Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

Шановні студенти 4 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

1. Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: 12 Підручник / М.В. Стасевич, А.М. Кричковська, Б.П. Громовик та ін.; за ред. Б.П. Громовика. – Львів: «Тріада плюс», 2010. – 288 с.

2. Закон України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 31, ст. 145)

3. Закон України «Про лікарські засоби». № 70/97-ВР від 14.02.97. ВВР, 1997, № 15 ст. 115.

4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-ІІІ від 01.06.2000.

5. ДСТУ ISO 9000 – 2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

6. ДСТУ ISO 9000 – 2001 Системи управління якістю. Вимоги.

7. Кудряшов Л.С., Гуринович Г.В., Рензяева Т.В. Стандартизация, метрология, сертификация в пищевой промышленности: Учебник. – ДеЛи принт, 2002. – 303 с.

8. Левашова И.Г. Надлежащие практики в фармации: Учебник / И.Г. Левашова, А.Н. Мурашко, Ю.В. Подпружников. – К.: МОРИОН, 2006. – 256 с.

9. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 152 с.

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *