СНТ 2020-2021

План роботи СНТ кафедри біотехнології на 2020/2021 н.р.

 1. Опитування студентів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гул-форма)
 2. Семінар зі студентами з представленням тем наукової діяльності кафедри та роз’яснення щодо етапів виконання НДР на кафедрі та перспектив участі у наукових заходах
 3. Установчі збори членів наукового товариства. Затвердження тем наукових робіт та закріплення керівників.
 4. Виконання теоретичних та експериментальних досліджень за темами наукових робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез та статей
 5. Засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї роботи, обговорення подальших планів
 6. Оформлення роботи/робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»
 7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів, організованій НФаУ (XXVIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвячена 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка)
 8. Участь членів СНТ кафедри у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології», організованою кафедрою біотехнології НФаУ
 9. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ кафедри.
 10. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
 11. Участь у регіональних та міських конкурсах студентських наукових робіт

Напрямки наукових досліджень кафедри біотехнології, в яких проводяться дослідження здобувачів в рамках СНТ (2020-2021)

 1. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини
 2. Розробка складу та технології дієтичних добавок
 3. Вивчення можливостей використання біооб’єктів у біодизайні (біотканини, мікробні барвники тощо)
 4. Мікробіологічний супровід фармацевтичної розробки лікарських засобів
 5. Розробка складу та технології лікарських та косметичних засобів на основі пробіотичних компонентів
 6. Розробка складу та технології функціональних продуктів харчування
 7. Вивчення можливості використання фторопластових пористих фільтруючих елементів у біотехнології
 8. Біотестування об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, лікарських засобів
 9. Розробка складу та технології лікарських засобів з водоростей

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія:

 Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»

2 курс

 1. Данилич Каріна Олегівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
 2. Казанцева Марина Миколаївна (керівник: Азаренко Ю.М.)
 3. Корнієнко Данило Юрійович (керівник: Стрілець О.П.)
 4. Лучко Анна Дмитрівна (керівники: Рибалкін М.В., Калюжная О.С.)
 5. Марченко Анастасія Андріївна (керівник: Хохленкова Н.В.)
 6. Нефеденко Леся Віталіївна (керівник: Двінських Н.В.)
 7. Шевченко Катерина Сергіївна (керівник: Калюжная О.С.)
 8. Ялтанець Ангеліна Андріївна (керівник: Стрельников Л.С.)

Освітня програма «Промислова біотехнологія»

1 курс

 1. Шкарлат Павло Анатолійович (керівник: Стрельников Л.С.)
 2. Майстренко Наталія Олегівна (керівник: Калюжная О.С.)
 3. Гутнік Юлія Юріївна (керівник: Стрілець О.П.)

2 курс

 1. Попова І.В. (керівник: Азаренко Ю.М.)
 2. Крупіна В.В. (керівник: Двінських Н.В.)
 3. Левченко Є.А. (керівник: Стрельников Л.С.)
 4. Ситнік Н.А. (керівник: Стрілець О.П.)
 5. Омельченко-Самойлова А. А. (керівник: Хохленкова Н.В.)
 6. Ярова Л.О. (керівник: Калюжная О.С.)
 7. Мілецький М.С. (керівник: Двінських Н.В.)

 Освітня програма «Біотехнологія»

4 курс

 1. Бездітко Катерина Юріївна (керівник: Стрельников Л.С.)
 2. Бідось Катерина Павлівна (керівник: Двінських Н.В.)
 3. Бондаренко Єгор Євгенович (керівник: Стрілець О.П.)
 4. Переверзєва Альона Сергіївна (керівники: Калюжная О.С., Стрельников Л.С.)
 5. Старущенко Уляна Андріївна (керівник: Калюжная О.С.)
 6. Гофман Дар`я Олександрівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
 7. Зима Едуард Павлович (керівник: Калюжная О.С.)
 8. Куценко Олена Олександрівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
 9. Онопрієнко Владислав Олексійович (керівник: Двінських Н.В.)
 10. Кушка Руслан Олегович (керівник: Двінських Н.В.)
 11. Мурадханов Ільяс Алійович (керівник: Стрілець О.П.)
 12. Фесенко Людмила Олександрівна (керівник: Двінських Н.В.)

 3 курс

 1. Лаврент’єв Михайло Андрійович (керівник: Калюжная О.С.)
 2. Зорік Олена Ігорівна (керівник: Калюжная О.С.)

 2 курс

 1. Нікіфорова Катерина (керівник: Рибалкін М.В.)

 Спеціальність «Фармація»

4 курс

 1. Touimi Elmehdi (керівник: Калюжная О.С.)

Кількість студентів – членів гуртка СНТ кафедри біотехнології – 34

Звіт про роботу Студентського наукового товариства кафедри біотехнології

 

Print Friendly, PDF & Email