СНТ 2021-2022

План роботи СНТ кафедри біотехнології на 2021/2022 н.р.

1. Опитування здобувачів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гугл-форма)
(вересень 2021)
2. Семінар зі здобувачами з представленням тем наукової діяльності кафедри та
роз’яснення щодо етапів виконання НДР на кафедрі та перспектив участі у наукових заходах
(вересень 2021)
3. Установчі збори членів наукового товариства. Затвердження тем наукових робіт та
закріплення керівників (вересень 2021)
4. Участь членів СНТ кафедри у заходах, організованих НФаУ до 100-річчя
Національного фармацевтичного університету (вересень 2021)
5. Виконання теоретичних та експериментальних досліджень за темами наукових
робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез та статей (протягом року)
6. Поточні засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї
роботи, обговорення подальших планів (протягом року)
7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів,
організованій НФаУ ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» (грудень 2021)
8. Оформлення роботи/робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» (січень 2022)
9. Оформлення роботи/робіт для подання на щорічний Міжнародний конкурс
студентських наукових робіт “Black Sea Science” (лютий-березень 2022)
10. Участь членів СНТ кафедри у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології», організованою кафедрою
біотехнології НФаУ (березень 2022)
11. Участь у регіональних та міських конкурсах студентських наукових робіт
12. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
13. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ
кафедри.

Напрямки наукових досліджень кафедри біотехнології, в яких
проводяться дослідження здобувачів в рамках СНТ (2021-2022)
1. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження
лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини
2. Розробка складу та технології дієтичних добавок
3. Мікробіологічний супровід фармацевтичної розробки лікарських
засобів
4. Розробка складу та технології лікарських та косметичних засобів на
основі пробіотичних компонентів
5. Розробка складу та технології функціональних продуктів харчування
6. Вивчення можливості використання фторопластових пористих
фільтруючих елементів у біотехнології
7. Біотестування об’єктів навколишнього середовища, продуктів
харчування, лікарських засобів
8. Розробка складу та технології лікарських засобів з водоростей
9. Дослідження щодо розробки пігментів на основі біооб’єктів
(водоростей, бактерій, грибів)
10. Дослідження щодо розробки біопластиків та інших видів
біорозкладних матеріалів

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія:
Освітня програма «Промислова біотехнологія»

1 курс
1. Бідось Катерина Павлівна (керівник: Стрілець О.П.)
2. Борисюк Павло Андрійович (керівник: Азаренко Ю.М.)
3. Зима Едуард Павлович (керівник: Калюжная О.С.)
4. Корнієнко Руслан Володимирович (керівник: Азаренко Ю.М.)
5. Онопрієнко Владислав Олексійович (керівник: Двінських Н.В.)
6. Переверзєва Альона Сергіївна (керівник: Калюжная О.С.)
7. Фесенко Людмила Олегівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
8. Аркуш Дар`я Дмитрівна (керівник: Стрельников Л.С.)
9. Білокобильська Катерина Андріївна (керівник: Азаренко Ю.М.)
10. Гофман Дар`я Олександрівна (керівник: Рибалкін М.В.)
11. Куценко Олена Олександрівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
12. Осінська Жанна Володимирівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
13. Першко Ірина Олександрівна (керівник: Стрілець О.П.)
14. Старущенко Уляна Андріївна (керівник: Калюжная О.С.)
2 курс
15. Шкарлат Павло Анатолійович (керівник: Стрельников Л.С.)
16. Спірідонов Олександр Сергійович (керівник: Стрілець О.П.)
17. Майстренко Наталія Олегівна (керівник: Калюжная О.С.)
18. Гутнік Юлія Юріївна (керівник: Стрілець О.П.)
19. Вегера Павло Русланович (керівник: Калюжная О.С.)
20. Грошова Людмила Петрівна (керівник: Калюжная О.С.)
Освітня програма «Біотехнологія»

4 курс
21. Безсонова Наталія Олександрівна (керівник: Калюжная О.С.)
22. Брушневська Владислава Євгенівна (керівник: Соловйова А.В.)
23. Зубков Олександр Вікторович (керівник: Двінських Н.В.)
24. Канішева Крістіна Романівна (керівник: Стрілець О.П.)
25. Кучерук Карина Олександрівна (керівник: Соловйова А.В.)
26. Томах Неля Михайлівна (керівник: Двінських Н.В.)
27. Чаркова Анастасія Павлівна (керівник: Двінських Н.В.)
28. Донська Дар`я Дмитрівна (керівник: Стрілець О.П.)
29. Зорік Олена Ігорівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
30. Кащенко Олексій Віталійович (керівник: Двінських Н.В.)
31. Лаврент`єв Михайло Андрійович (керівник: Калюжная О.С.)
32. Макрушина Діана Валеріївна (керівник: Двінських Н.В.)
33. Носар Юлія Георгіївна (керівник: Калюжная О.С.)
34. Пархоменко Сніжана Олександрівна (керівник: Калюжная О.С.)
35. Шередекіна Дар`я Валеріївна (керівник: Хохленкова Н.В.)
3 курс

36. Борисова Катерина Вікторівна (керівник: Двінських Н.В.)
37. Кулеш Анастасія Василівна (керівник: Стрілець О.П.)
38. Медведєва Вікторія Костянтинівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
39. Пихтіна Анастасія В`ячеславівна (керівник: Рибалкін М.В.)
40. Нікіфорова Катерина (керівник: Рибалкін М.В.)

5 курс
41. Архіпова Анастасія (керівник: Двінських Н.В.)
42. Врублевська Ілона (керівник: Хохленкова Н.В.)
43. Клименко Олексій (керівник: Азаренко Ю.М.)
44. Меньших Олена (керівник: Калюжная О.С.)

Кількість студентів – членів гуртка СНТ кафедри біотехнології – 44

Наукові публікації, авторами та співавторами яких є студенти – члени СНТ кафедри біотехнології
Тези доповідей:

1. Дослідження показників якості пробіотичної біодобавки при
зберіганні / П. А. Шкарлат, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець // Відкриваємо
нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конф.
з міжнар.участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного
університету (10 вересня, 2021 р., м.Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С.326-
327.
2. Вивчення антагоністичної активності пробіотичного препарату/
П. А. Шкарлат, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець // Сучасні досягнення
фармацевтичної технології і біотехнології: матеріали ІХ міжн. наук.-практ.
конф., присвяченої 45-річчю кафедри Аптечної технології ліків (м. Харків 11-
12 листопада 2021). Х.: Вид-во НФаУ, 2021 . – С. 234-235.
3. Вивчення показників якості біотехнологічного продукту –
кисломолочного сиру / О. С. Спірідонов, О. П. Стрілець, Л. С. Стрельников //
Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: матеріали ІХ
міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю кафедри Аптечної технології
ліків (м. Харків 11-12 листопада 2021). Х.: Вид-во НФаУ, 2021 . – С. 204.
4. Азаренко Ю. М. Актуальність удосконалення виробництва
білкових гідролізатів ферментативним способом / Азаренко Ю.М., Клименко
О.О., Двінських Н.В. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і
біотехнології: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м.
Харків, 11-12 листопада 2021 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2021. – С. 59-60.
5. Аналіз поживних середовищ для культивування хлорели
(Сhlorella vulgaris) / А.Кулеш, О.П.Стрілець, Л.С.Стрельников // YOUTH
PHARMACY SCIENCE: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021), Харків: НФаУ, 2021р –
С. 240-241
6. Архіпова А.А. Оптимізація технологічного процесу отримання
житнього хлібу / Архіпова А.А., наук. керівник: Двінських Н.В. // YOUTH
PHARMACY SCIENCE: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021), Харків: НФаУ, 2021р –
С. 234-235.
7. Врублевська І. М., Хохленкова Н. В. Перспективність
застосування біодеструкторів у агротехнологіях.Youth Pharmacy Science:
матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С.237.
8. Обґрунтування співвідношення лакто- та пропіоновокислих
бактерій у складі нового функціонального напою / Васильєва О. А.,
Лаврент’єв М. А., Науковий керівник: Калюжная О. С.// YOUTH
PHARMACY SCIENCE: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021), Харків: НФаУ, 2021р –
С. 235-237.

9. Удосконалення складу льодяників з пробіотиками / Єфименко М.
Т., Старущенко У. А., Науковий керівник: Калюжная О. С. // YOUTH
PHARMACY SCIENCE: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021), Харків: НФаУ, 2021р –
С. 239-240.
10. Іноваційні біотехнології у сфері сільського господарства /
Меньших О. В., Науковий керівник: Калюжная О. С.// YOUTH PHARMACY
SCIENCE: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю (7-8 грудня 2021), Харків: НФаУ, 2021р – С. 241-243.
11. Двінських Н. В. Живильні середовища для вирощування
дріжджів при отриманні білкових гідролізатів / Двінських Н. В., Зубков О. В.
// Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез
доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 27 січня
2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. – Ч. 2. – С. 43-45.
12. Використання грибного міцелію при створенні біорозкладних
матеріалів. О.І. Зорик, Н.В. Хохленкова. Сучасні виклики і актуальні
проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» : XII
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція збірник наукових
праць (м. Київ, 29 січня 2022 р.), 2022. – С. 395-398. ISSN 2519-2655
13. Використання міцелію для створення будівельних матеріалів у
концепті регенеративного дизайна / Шередекіна Д.В., Науковий керівник – к.
фарм. наук, доц. Калюжная О.С. // Сервісна інженерія та нові матеріали в
машинобудуванні  [Електронний ресурс]: матеріали  першої Всеукраїнської
інтернет-конференції, 10-11 лютого 2022р. – Харків: Державний
біотехнологічний  університет, 2022. – С. 64-67.
14. Кулеш А.В., Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Вивчення умов
культивування Chlorella vulgaris як тест-об’єкта у біотестуванні // Проблеми
та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ.
інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ,
2022. – С. 146-147.
15. Двінських Н.В. Кисломолочний напій, збагачений сироватковими
білками та антиоксидантами / Двінських Н.В., Азаренко Ю.М., Гутнік Ю.Ю.
// Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної
наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. –
Х. : НФаУ, 2022. – С. 91-93.
16. Азаренко Ю.М. Актуальність модернізації виробництва
продуктів дитячого харчування / Азаренко Ю.М., Двінських Н.В., Кащенко
О.В.  // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ
міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). –
Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – С. 47-48.
17. Майстренко Н.О.,  Хохленкова Н.В. Актуальність розробки
функціонального кисломолочного продукту з рослинними компонентами  //
Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної
наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. –
Х. : НФаУ, 2022. – С. 47-48.

18. Вегера П. Р., Рибалкін М. В. Обґрунтування методу виготовлення
таблеток з порошкової маси з суміші водоростей спіруліни та хлорели /
Матеріали ІІ Міжн. Наук.-практ. інтернет-конф. «Проблеми та досягнення
сучасної біотехнології» (м. Харків, 20 травня 2022 р.). – Х.: НФаУ. – С. 73-74
19. Обґрунтування використання добавок у живильних середовищах
для стимулювання росту Saccharomyces cerevisiae / Грошова Л.П., Калюжная
О.С. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ
міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). –
Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – С. 91-93.
20. Кулеш А.В., Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Вивчення
використання водоростей у якості компонентів поживних середовищ //
«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції (Київ, 3 червня 2022) [Електронне видання] /
Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна
академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії –
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 66.

Статі у фахових виданнях:

1. Дослідження ефективності антибактеріальної дії комбінації
бактеріофага з пробіотиком / М. В. Рибалкін, Н. В. Хохленкова, К. Є.
Нікіфорова // Вісник фармації, 2022. – № 1 (103), С. 60-65. DOI:
https://doi.org/10.24959/nphj.22.83

Закордонні публікації:

1. Strilets O. Study of the effect of disinfectants on fungi-contaminants in
biotechnology / Strilets O., Strelnikov L., Shkarlat Р. // International Scientific
Journal “Grail of Science”. – 2022, № 12-13. – P. 205-210.  DOI 10.36074/grail-of-
science.29.04.2022.031

Звіт про роботу Студентського наукового товариства кафедри біотехнології

Print Friendly, PDF & Email