СНТ 2022-2023

План роботи СНТ кафедри біотехнології на 2022/2023 н.р.

1. Опитування здобувачів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гугл-форма)
(вересень 2022)
2. Семінар зі здобувачами з представленням тем наукової діяльності кафедри та
роз’яснення щодо етапів виконання НДР на кафедрі та перспектив участі у наукових заходах
(вересень 2022)
3. Установчі збори членів наукового товариства. Затвердження тем наукових робіт та
закріплення керівників (вересень 2022)
4. Виконання теоретичних та експериментальних досліджень за темами наукових
робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез та статей (протягом року)
5. Поточні засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї
роботи, обговорення подальших планів (протягом року)
6. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів,
організованій НФаУ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» (грудень 2022)
7. Оформлення роботи/робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» (січень 2023)
8. Оформлення роботи/робіт для подання на щорічний Міжнародний конкурс
студентських наукових робіт “Black Sea Science” (лютий-березень 2023)
9. Участь у стартап проєкті «Спробуй і ти» (вересень-листопад 2023)
10. Участь членів СНТ кафедри у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології», організованою кафедрою
біотехнології НФаУ (березень 2023)
11. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
12. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ
кафедри.

Напрямки наукових досліджень кафедри біотехнології, в яких
проводяться дослідження здобувачів в рамках СНТ (2022-2023)
1. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження
лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини
2. Розробка складу та технології дієтичних добавок
3. Мікробіологічний супровід фармацевтичної розробки лікарських
засобів
4. Розробка складу та технології лікарських та косметичних засобів на
основі пробіотичних компонентів
5. Розробка складу та технології функціональних продуктів харчування
6. Біотестування об'єктів навколишнього середовища, продуктів
харчування, лікарських засобів
7. Розробка складу та технології лікарських засобів з водоростей
8. Дослідження щодо розробки пігментів на основі біооб’єктів
(водоростей, бактерій, грибів)
9. Дослідження щодо розробки біопластиків та інших видів
біорозкладних матеріалів
10. Дослідження з розробки сільськогосподарської продукції

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія:
Освітня програма «Промислова біотехнологія»

1 курс
1. Зубков Олександр Вікторович (керівник: Двінських Н.В.)
2. Кащенко Олексій Віталійович (керівник: Двінських Н.В.)
3. Носар Юлія Георгіївна (керівник: Калюжная О.С.)
4. Кайота Олександр Васильович (керівник: Хохленкова Н.В.)
5. Набока Анна Павлівна (керівник: Калюжная О.С.)
6. Чаркова Анастасія Павлівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
2 курс
7. Бідось Катерина Павлівна (керівник: Стрілець О.П.)
8. Борисюк Павло Андрійович (керівник: Азаренко Ю.М.)
9. Зима Едуард Павлович (керівник: Калюжная О.С.)
10. Корнієнко Руслан Володимирович (керівник: Азаренко Ю.М.)
11. Онопрієнко Владислав Олексійович (керівник: Двінських Н.В.)
12. Переверзєва Альона Сергіївна (керівник: Калюжная О.С.)
13. Фесенко Людмила Олегівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
14. Аркуш Дар`я Дмитрівна (керівник: Стрельников Л.С.)
15. Білокобильська Катерина Андріївна (керівник: Азаренко Ю.М.)
16. Гофман Дар`я Олександрівна (керівник: Рибалкін М.В.)
17. Куценко Олена Олександрівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
18. Осінська Жанна Володимирівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
19. Першко Ірина Олександрівна (керівник: Стрілець О.П.)
20. Старущенко Уляна Андріївна (керівник: Калюжная О.С.)

Освітня програма «Біотехнологія»

4 курс
21. Борисова Катерина Вікторівна (керівник: Двінських Н.В.)
22. Кулеш Анастасія Василівна (керівник: Стрілець О.П.)
23. Медведєва Вікторія Костянтинівна (керівник: Хохленкова Н.В.)
24. Пихтіна Анастасія В`ячеславівна (керівник: Рибалкін М.В.)
3 курс
25. Нікіфорова Катерина (керівник: Рибалкін М.В.)
26. Маломанюк Катерина (керівник: Рибалкін М.В.)
1 курс
27. Васильєва Олександра (керівник: Калюжная О.С.)

Кількість студентів – членів гуртка СНТ кафедри біотехнології – 44

Print Friendly, PDF & Email