Загальна мікробіологія і вірусологія

Шановні студенти 3 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

1.Определитель бактерий Берджи. Под редакцией Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж.Стейли, С.Уилльямса. Девятое издание. В 2-х т.:, Пер. с англ. / Под ред.. акад. РАН Г.А.Заварзиа – М.: Мир, 1997. – 432 с., ил.

2.Пирог Т.П. Загальна мікробіологія. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

3.Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підруч. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: НУХТ, 2010. – 632 с.

4.Промышленная микробиология / Под ред.. Н.С. Егорова. – М. Высш.шк., 1989. – 688 с.

5. Шлегель Г.Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987. – 567 с.

Перелік посилань на відео-матеріали:

Методичні вказівки до лабораторних занять:

Методичні вказівки для оформлення курсових робіт:

Print Friendly, PDF & Email