Основи проектування та обладнання біотехнологічних виробництв


Шановні студенти 4 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

  • Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування виробництв:Навч. посібник у 3 ч. / Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. – ІІІ ч. Основи проектування виробництв. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 252с.
  • Проектирование предприятий мясомолочной отрасли и рыбообрабатывающих производств. Теоретические основы общестроительного проектирования / Виноградов Ю.Н., Косой В.Д., Новик О.Ю. – СПб.:ГИОРД, 2005. – 336 с.
  • Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки.Приклади і задачі. Основи проектування виробництв: Навч.посібник у 3 ч. – ІІІ ч. Основи проектування виробництв. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 252 с.
  • Устаткування галузі та основи проектування: Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004, – 371 с.
  • ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства»
  • ДСТУ Б А.2.4-99 (ГОСТ 21.101-97 – межгосударственный стандарт) – «Основные требования к проектной и рабочей документации»

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email