Публикації

Наукові статі у журналах, що індексуються базами Scopus або Web of Science

1. Determination of Candida albicans proteins concentration by enzyme-linked immunosorbent assay method at subcutaneous introduction in candidiasis therapy / Mykola Rybalkin, Natalia Khokhlenkova, Julia Azarenko ,Tetiana Diadiun // PHARMACIA (Bulgaria), 2020, 67 (4), Р. 393-396. DOI 10.3897/pharmacia.67.e52568 (Scopus).

2. Chemical analysis and study of quality indicators of the immunobiological drug for preventing and treating candidal infections / Микола Рибалкін, Леонід Стрельніков, Оксана Стрилець, Ольга Калюжная, Сергій Куценко // Chemistry & Chemical Technology, 2020, 14 (4), Р. 455-462. DOI 10.23939/chcht14.04.455 (Scopus).

3. Research of antibody titres to antigens of a low molecular fraction of C. Albicans fungus disintegrate at preventing candidomicosis / Rybalkin, M.V.Diadiun, T.V.Kalyuzhnaya, O.S.Kovalenko, S.M.Kukhtenko, O.S. // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2020, 11(4), стр. 5481–5484. DOI: https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i4.3180 (Scopus).

4. Determination of the concentration of low molecular fraction of Сandida Albicans proteins by ELISA method at subcutaneous introduction in candidiasis therapy / Mykola Rybalkin , Tatiana Diadiun, Natalia Khokhlenkova , Serhiy Stepanenko, Nataliia Dvinskykh // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2020, 11 (SPL4), 2896-2899. DOI: https://doi.org/10.26452/ijrps.v11iSPL4.4577 (Scopus).

5. Research of low molecular fraction of C. albicans fungus cells by the ELISA in subcutaneous administration / Rybalkin M., Diadiun T., Khokhlenkova N., Kalyuzhnaya O., Kovalenko S.V. // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2020, 11 (SPL4), 2575-2578. DOI: https://doi.org/10.26452/ijrps.v11iSPL4.4515 (Scopus).

6. The study of the therapeutic effectiveness of the associated inactivated and subunit vaccines based on Candida albicans and Candida tropicalis fungi / Mykola Rybalkin, Natalia Khokhlenkova, Yulia Azarenko, Olga Kalyuzhnaya, Illya Podolsky // Pharmacia, 2021, 68(1): 89–91. DOI 10.3897/pharmacia.68.e49384 (Scopus).

Наукові статі у журналах України, що включені до Переліку фахових видань

1. Kaliuzhnaia O.S. Investigation of the use of fluoroplastic filter elements in the production of a promising antibiotic substance Pyocyanin / Kaliuzhnaia O.S., Kaliuzhnyi O.B., Soloviova A.V. // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – № 18, 2020. ISBN 978-1-9993071-4-1

2. Калюжная О.С. Використання фторопластових фільтруючих елементів у біотехнологічному виробництві антибіотичних речовин // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – № 19, 2020. ISBN 978-1-9993071-4-1

3. Біотехнологічні дослідження при розробці льодяників з пробіотиками /  Старущенко У.А., Ярова Л.О., Калюжная О.С., Хохленкова Н.В., Калюжний О.Б. // Вісник фармації. – № 1 (101), 2021. – С. 38-43. ISSN 2415-8844

4. Обгрунтування вибору консерванта та його концентрації у складі гелю протиалергічної дії / Т.В. Попова, О.П. Стрілець, Г.П. Кухтенко // Фармацевтичний журнал, 2020. – Т.75.- №4. – С.78-87.

5. Вивчення ефективності антимікробних консервантів при розробці складу бігелю для комплексной терапії мастопатії/ С.С. Зуйкіна, Л.І. Вишневська, О.П. Стрілець // Український біофармацевтичний журнал, 2020. – №3 (64). – С.68-74.

6. Изучение антимикробной и противоспалительной активности оромукозного геля комбинированного состава / Д. С. Орленко, Л. С. Стрельников, Л. Н. Малоштан, В. К. Яковенко // Вестник фармации, 2020, №3(89). – С.70-76.

Наукові статі в інших періодичних виданнях, у т.ч. закордонних

1. Гутник Ю.Ю. Использование Paramecium caudatum для оценки качества воды питьевой/ Ю.Ю. Гутник, О.П.Стрилец// ЮКМА ВЕСТНИК, 2020.- №4(91), Том ІІ, С. 12-13.

2. Изучение стабильности пробиотических средств в процессе хранения / О.П.Стрилец, Л.С.Стрельников, П.А.Шкарлат // Наука и инновация, 2020. – №4. – С.69-72.

3. Шкарлат П.А. Изучение специфической активности пробиотических препаратов/ П.А.Шкарлат, Л.С.Стрельников// ЮКМА ВЕСТНИК, 2020.- №4(91), Том ІІ, С. 31-32.

Тези доповідей:

1. Соловйова А.В. Вибір пребіотичного компоненту у складі комплексного дерматологічного лікувально-профілактичного засобу з пробіотиком / Соловйова А.В., Калюжная О.С. // Новітні досягнення біотехнології: Матеріали ІV Мжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету (23 вересня 2020 р., Київ). – К.:НАУ, 2020. – С.51-52.

2. Стрілець О.П. Paramecium caudatum як тест-обєкт у біотестуванні / О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников// Новітні досягнення біотехнології: Матеріали ІV Мжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету (23 вересня 2020 р., Київ). – К.:НАУ, 2020. – – С.53-54.

3. Лаба І.С. Огляд препаратів, що можуть викликати стоматологічні кровотечі / І.С. Лаба, Ю.М. Азаренко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 23-24 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С. 209-210.

4. Вивчення впливу природи мазевої основи на антимікробну активність м’якої лікарської форми/ Е.В. Зуйкіна, Н.П. Половко, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 23-24 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С.89-90.

5. Соловйова А.В. Підбір компонентів у складі дерматологічного засобу з пробіотиком / Соловйова А.В., Калюжная О.С. // Science, engineering and technology: globaltrends, problems and solutions: International scientific and practical conference, September 25-26, 2020, Prague, 2020. P.2. – P. 50-51.

6. Стрілець О.П. Биотехнологічне тестування за допомогою найпростіших / О.П.Стрілець, Л.С. Стрельников // Science, engineering and technology: globaltrends, problems and solutions: International scientific and practical conference, September 25-26, 2020, Prague, 2020. P.2. – P. 52-54.

7. Трембач O.І., Хохленкова Н.В. Доцільність викорис-тання ефірної олії деревію звичайного у складі мазі ранозагоювальної дії // Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. – P. 388–389.

8. Трембач О.І., Хохленкова Н.В. Перспективи використання ліпофільного екстракту нагідків лікарських у складі мазі ранозагоювальної дії // Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020. – P.  560–561.

9. Стрілець О.П. Навчально-дослідницька робота як компонент професійної підготовки бакалаврів біотехнологів/ О.П. Стрілець, Л.С.Стрельников // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: матеріали ХІІІ Міжнар.наково-метод.інтернет-конф., м.Харків, 25 листопада 2020 р. – Харків: ХНМУ, 2020. – С. 77-78.

10. Попова І.В. Обґрунтування складу натурального яблучного оцту з функціональними властивостями / Попова І.В., Азаренко Ю.М. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С.396-398.

11. Афіа Д.С. Дослідження щодо удосконалення складу рідкого лікарського засобу для лікування мікозів шкіри / Афіа Д.С., Чушенко В.М., Азаренко Ю.М., Ковалев В.В. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 80.

12. Двінських Н.В. Удосконалення технологічного процесу сушки при отриманні екстракту термопсису сухого / Н.В. Двінських, В.В. Крупіна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 167-168.

13. Вивчення умов культивування на накопичення біомаси ряски Lemna minor/ Є.А. Левченко, Л.С. Стрельников // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІV Міжнар. науково-практичної internet-конференції (м.Харків, 26-27 листопада 2020 р.) – Харків: НФаУ, 2020.- С. 150.

14. Вивчення технологій уведення в культуру рослин родини Lamiaceae / Н.А. Ситнік, О.П. Стрілець // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІV Міжнар. науково-практичної internet-конференції (м.Харків, 26-27 листопада 2020 р.) – Харків: НФаУ, 2020.-С. 236.

15. Трембач О.І., Хохленкова Н.В. Теоретичне обґрунтування вибору ліпофільних екстрактів лікарських рослин як діючих компонентів при створенні мазі ранозагоювальної дії // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2020 р.) – Харків: НФаУ, 2020. – С 257.

16. Старущенко У.А. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБКИ ОРАЛЬНИХ ПРОБІОТИКІВ У ВИГЛЯДІ ЛЬОДЯНИКІВ / Старущенко У.А., Калюжная О. С. // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 29 січня 2021 р.).- Київ, 2021. – С. 398-402.

17. Використання антоціанових біокомплексів при створенні косметичного крему для постпілінгового уходу. О.О. Куценко, А. А. Омельченко-Самойлова, Н.В. Хохленкова. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» : XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція збірник наукових праць (м. Київ, 29 січня 2021 р.), 2021. – С. 395-398. ISSN 2519-2655

18. Pereverzeva A.S. PROSPECTS FOR THE USE OF BIOINSECTICIDES IN AGRICULTURE / Pereverzeva A.S., Kaliuzhnaia O.S., Strelnikov L.S. // Topical issues of new medicines development: Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О.Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 217-218.

19. Soloviova A.V. SKIN MICROBIUM AND ITS INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT / Soloviova A.V., Kaliuzhnaia O.S. // Topical issues of new medicines development: Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О.Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 218-219.

20. Zorik O.I. DEVELOPMENT OF A NEW FERMENTED PLANT-BASED SPORTS NUTRITION PRODUCT / Zorik O.I., Lavrentiev M.A., Kaliuzhnaia O.S. // Topical issues of new medicines development: Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О.Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 223-224.

21. Зима Е.П. Перспективність розробки пігментів на основі технологій мікробного синтезу / Зима Е.П., Калюжная О.С. // Topical issues of new medicines development: Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О.Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 226-228.

22. Старущенко У.А. Характеристика засобів для профілактики та лікування ЛОР-захворювань для застосування у педіатричній практиці / Старущенко У.А., Калюжная О.С. // Topical issues of new medicines development: Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О.Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 239-240.

23. Laba I. S. Advantages of gels using in dental practice / Laba I. S., Azarenkо Yu.M. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 214-215.

24. Bidos K.P., Dvinskykh N.V. Prospects of cider production development in Ukraine // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 208-209.

25. Kushka R.O., Dvinskykh N.V. Bacteriophages – as an essential alternative to antibiotics // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 212-213.

26. Onoprienko V. O., Dvinskykh N.V. Yogurt: benefits and harms of probiotic fermentation drink // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 215-216.

27. Fesenko L. O., Dvinskykh N.V. Prospect of production biologically of active additives of probiotics // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 210-211.

28. Визначення оптимальної температури для дезінтеграції клітин грибів c. Albicans / Рибалкін М.В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 238.

29. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ / Нікіфорова К.Є., Рибалкін М.В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 237-238.

30. ВОДОРОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО СУБСТАНЦІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИ КАНДИДОЗУ / Хмамуші І.В., Рибалкін М.В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С.240-241.

31. Сир «Маасдам». Історія. Характеристика. Виробництво/ Бездетко К.Ю., Стрельников Л.С.// Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – C. 224-225.

32. Гіалуронідаза. Отримання. Використання/ Мурадханов. І.А., Стрілець О.П. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. –  C. 236-237.

33. Gofman D.O. Prospects for using of spirulina in sports nutrition. Scientific / Gofman D.O., Khokhlenkova N.V. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 211-212.

34. Kutsenko E.A. Prospects for the use of yeast of the genus brettanomyces in brewing / Kutsenko E.A., Khokhlenkova N.V. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С.213-214.

35. Soloviova A.V. Skin microbiom and its recovery after dermatological deceases / Soloviova A.V., Kaliuzhnaia О.S. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. – С. 40.

36. Шевченко К.С. Перспективність створення гігієнічних помад із пробіотичними компонентами / Шевченко К.С., Калюжная О.С. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. – С. 345.

37. Двінських Н.В.. Використання рослинних олій при створенні пробіотичних засобів / Двінських Н.В., Азаренко Ю.М., Нефеденко Л.В. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. –  С. 145.

38. Обґрунтування кількості циклів заморожування-розморожування для дезінтеграції клітин грибів С. аlbicans / Рибалкін М.В., Бобрицька Л.О., Дядюн Т.В. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. – С. 290.

39. Вивчення мікробіологічних показників косметичних засобів / Ялтанець А.А., Стрельников Л.С., Стрілець О.П. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. –  С. 361.

40. Дослідження мікробної чистоти лікарських засобів у процесі зберігання / Корнієнко Д.Ю., Стрілець О.П., Стрельников Л.С. // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. – С. 206.

41. Трембач О.І., Хохленкова Н.В. Обґрунтування вибору основи при створенні мазі ранозагоювальної дії // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2021. –  364 с.

42. Вивчення мікробіологічної чистоти при зберіганні екстемпоральних м’яких лікарських форм / Е.В.Зуйкіна, Н.П.Половко, О.П.Стрілець, Л.С.Стрельников// Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжн. дистанційної конф. (26 березня 2021 р., м. Харків). –Х.: НФаУ, 2021. – С.11-12.

43. Хохленкова Н. Місце біотехнології в підготовці фахівців фармацевтичної галузі / Н. Хохленкова, Ю. Азаренко, Н. Двінських // Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ред. кол. : Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – С. 452.

44. Вивчення активності пробіотичних засобів при зберіганні/ Шкарлат П.А., Стрельников Л.С., Стрілець О.П.// Біотехнологія ХХІ століття: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського (23 квітня 2021 року, Київ), Київ, 2021. – С.107.

45. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF A NEW GENERATION FUNCTIONAL PRODUCT FOR SPORTS NUTRITION / Lavrentiev M.A., Zorik O.I., Zima E.P., Kaliuzhnaia O.S. / Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з  міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 120-121.

46. Soloviova A.V. TECHNOLOGYCAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE COMPLEX DERMATOLOGICAL MEDICINE WITH PROBIOTIC / Soloviova A.V., Kaliuzhnaia O.S.  // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 123-124.

47. Переверзєва А.С. ВИРОБНИЦТВО ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ BACILLUS THURINGIENSIS / Переверзєва А.С., Калюжная О.С., Стрельников Л.С. // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 135-138.

48. Лаба І.С. Обґрунтування основних параметрів приготування нефармакопейних настоянок / Лаба І.С. (науковий керівник: Азаренко Ю.М.) // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 94-95.

49. Казанцева М.М. Доцільність введення консервантів до складу мазі з фітокомпонентами / Казанцева М.М., (науковий керівник: Азаренко Ю.М.) // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 128-129.

50. Нефеденко Л.В.,Двінських Н.В. Рослинні олії як біфідогенні чинники // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 133-135.

51. Перспективність застосування гриба траметес пухнастий (Тrametes pubescens) для створення біологічних добавок / Лучко А.Д., Рибалкін М.В. // Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 129.

52. Промислове виробництво сиру кисломочного нежирного/ Бондаренко Є.Є., Стрілець О.П.// Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 124-125.

53. Данилич К., Хохленкова Н.В. Мікробіологічні дослідження ранозагоювальних серветок з рослинними екстрактами / / Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 125.

54. Марченко А., Хохленкова Н.В. Вибір антимікробних консервантів при створенні стоматологічного гелю / Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 квітня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – С. 131.

55. Двінських Н.В. Організація проходження виробничої практики в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) / Н.В. Двінських, Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 641-643.

56. Кириленко А. В., Вишневська Л. І., Хохленкова Н. В. Актуальність створення гелю венотонізуючої дії. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник наукових праць. Випуск 6. –X.: Вид-во НФаУ, 2021. С. 55-56.

57. Using Paramecium caudatum as test object in pharmaceutical biotechnology/ O.P.Strilets, Yu.L.Zaytseva, L.S.Strelnykov // Абу Али Ибн Сино и инновации в современной фармацевтике: сборник IV Международной научно-практической конф. (Ташкент, 2 мая 2021 г.), Ташкент, 2021. – С. 363.

58. Біотестування як сучасний експрес-метод оцінки якості води питної / О.Стрілець, Л.Стрельников// Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти: тези доповідей І Міжнародної науково-технічної конф. (Тернопіль 20-21 травня 2021 р.), Тернопіль, 2021. – С. 20-21.

Виступи із доповіддю (на наукових конгресах, симпозіумах, з’їздах, конференціях, наукових, методичних семінарах за кордоном та в Україні)

1. 17 листопада 2020 р., Конференція «Biodesign» UKRAINIAN FASHION EDUCATION GROUP (Доповідь «Генетична інженерія: арт трансформація “живих форм”»)

2. 29 січня 2021 р., XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва» (Доповідь «Перспективність розробки оральних пробіотиків у вигляді льодяників»)

3. 23 лютого 2021 р., Курс освітніх семінарів «Biodesign» (Доповідь: «Загальна організація генетичного апарату біооб’єктів. Потенціал генно-модифікованих бактерій у галузі моди»)

4. 02 березня 2021 р. Курс освітніх семінарів «Biodesign» (Доповідь: «Генна модифікація грибів. Потенціал генно-модифікованих грибів у галузі моди»)

5. 25 березня 2021 р., І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» (Доповідь: «SKIN MICRIBIOM AND IT’S RECOVERY DURING THE DERMATOLOGICAL DISEASES»)

6. 30 березня 2021 р. Курс освітніх семінарів «Biodesign» (Доповідь: Генна модифікація рослин. Потенціал генно-модифікованих рослин у галузі моди»)

ПатентиУкраїни на винаходи, промислові зразки та корисні моделі

Патент № 123685 Україна, МПК:  A61K 9/10, A61K 36/53, A61К 36/61, А61Р 31/10; Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування вагінальних кандидозів/ Криклива І. О.; Рубан О.А.; Стрілець О.П.; Стрельников Л.С.; Демченко О.В.; власник Національний фармацевтичний університет;  заявка – № а201903162; заявл. 29.03.2019; опублік. 12.05.2021, бюл. № 19

Звіт з наукової роботи кафедри біотехнології за 2020-2021 н.р.

Print Friendly, PDF & Email