Публікації кафедри 2019 рік:

Статті у закордонних виданнях
Vehera P. R. Selection of additional components in the sourmilk drink based on propionic acid bacteria / P. R. Vehera, K. O. Danilich, O. S. Kaliuzhnaia // International  Scientific Forum  of  Scientists  “East–West” : collection of the Third International scientific congress of scientists of Europe (January  11,  2019). – Premier Publishing s.r.o., Vienna, 2019. – 1253 p. (P. 810-816). ISBN 978-3-903197-91-6.
Гутнік Ю. Ю. Вибір фунгіцидних препаратів до пліснявих грибів-контамінантів рослинних експлантів / Ю. Ю. Гутнік, О. П. Стрілець, Л. С. Стрельников // International  Scientific Forum  of  Scientists  “East–West” : collection of the Third International scientific congress of scientists of Europe (January  11,  2019). – Premier Publishing s.r.o., Vienna, 2019. – 1253 p. (P. 816-822). ISBN 978-3-903197-91-6.
Анализ пробиотических лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Украины. Их значимость при лечении вагинального кандидоза / И.В. Демидова, Н.В. Рыбалкин, Л.С. Стрельников, О.П. Стрилец // Абу али ибн Сино и инновации в современной фармацевтике: сборник материалов ІІ научно-практической конференцию – Ташкент, 2019. – С. 99-101.
Kaliuzhnaya O.S. Selection and justification of the concentration of cranberry extract for using in composition of a sour-milk drink based on propionic acid bacteria with honey extract / O.S. Kaliuzhnaya, O.P. Strilets, L.S. Strelnikov // Абу али ибн Сино и инновации в современной фармацевтике: сборник материалов ІІ научно-практической конференцию – Ташкент, 2019. – С. 114-118.
Изучение протективного действия лекарственного средства в форме геля на биологической модели инфузорий / В.Ю. Анисимов, Н.П. Половко, О.П. Стрилец, Л.С. Стрельников // Farmatsevtika sohasining bugungi holati: muammolar va istiqbollar: материалы республиканской научно-практической конференции с участием международных ученых (15-16 ноября 2019, Ташкент) – Ташкент, 2019. – С. 314-315.
Соловьева А.В. Использование пробиотиков в мягких лекарственных формах для лечения дерматологических заболеваний / А.В.Соловьева, О.С.Калюжная, Л.С. Стрельников // Farmatsevtika sohasining bugungi holati: muammolar va istiqbollar: материалы республиканской научно-практической конференции с участием международных ученых (15-16 ноября 2019, Ташкент) – Ташкент, 2019. – С. 344-346.
Статті у вітчизняних виданнях
Хохленкова,  Н. В. Розробка промислової технології мазі «Біотанін» / Н. В. Хохленкова, М. В. Буряк  // Ліки України Плюс. – 2019. – № 1 (37). – С. 12–16. (http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr_plus/2019-04-10/3.pdf)
Федоровська М. І. Вивчення антиоксидантних властивостей дерматокосметичних засобів з рослинними субстанціями на біологічній моделі Paramecium caudatum / М. І. Федоровська, Н. П. Половко, О. П. Стрілець // Український біофармацевтичний журнал. – № 2 (55), 2018. – С. 22-25. ISSN 2519-8750
Удосконалення складу карієспрофілактичного гелю / В. Ю. Анісімов, В. О. Гельмбольдт, Н. П. Половко, О. П. Стрілець // Український біофармацевтичний журнал. – № 2 (55), 2018. – С. 26-30. ISSN 2519-8750
Струс О.Є. Вивчення ефективності антимікробних консервантів у гелях з екстрактом сапропелю / О.Є. Струс, Н.П. Половко, Л.С.Стрельников // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61) Харків, 2019.  — C.  4-8.
Зуйкіна С.С. Дослідження мікробіологічної чистоти мазі «Фітолан» у процесі зберігання / С.С. Зуйкіна, Л.І. Вишневська, Л.С. Стрельников // Український біофармацевтичний журнал. – № 2 (59), 2019. – С. 32-38. ІSSN: 2311-715Х
Вишневська Л.І. Дослідження з розробки складу комбінованого гелю для лікування запальних захворювань суглобів / Л. І. Вишневська, О. П. Стрілець, В. В. Постой // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – № 6, 2018. ІSSN: 2313-8416
Удосконалення складу гель-маски з соком кропиви дводомної, що призначена для нашкірного застосування при телогеновій алопеції / М. І. Федоровська, Н. П. Половко, О. П. Стрілець // Фармацевтичний журнал. – 2019. – № 3. — C. 76 – 85. 
Алмакаєв М.С. Вибір способу стерилізації ін’єкційного розчину багатокомпонентного препарату нейротропної дії / Алмакаєв М.С., Двінських Н.В. // Фармаком. – № 1/2. – 2019. – С. 54-59. http://sphu.org/wp-content/uploads/2019/06/Farmacom_1_2019-sait.pdf
До 15-ї річниці застосування кафедри біотехнології / Л.С.Стрельников, О.П. Стрілець, О.С.Калюжная, М.В. Рибалкін // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 3-8.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Дермельова М.В Удосконалення технології виробництва Цитохрому-С з метою покращення його очистки / М.В. Дермельова, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников// Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 172-175.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Калюжная О.С. Становлення та розвиток наукової біотехнологічної школи НФаУ / О.С.Калюжная, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 211-214.   https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Курбатов А.І. Розробка седативного екстракту на основі рослинного комплексу / Курбатов А.І., Калюжная О.С. //  Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 274-276.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Маллі А. О. Розробка технології виробництва пробіотичного препарату з використанням поживного середовища «Біфідум» // А.О. Маллі, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 302-304.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Мурзак М.В. Характеристика продукту «Бентотокс» як біодобавки тварин / М.В. Мурзак, О.П. Стрілець, Т.Д. Губченко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 349-350.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Супрун О.І. Підбір умов ферментації при створенні кисломолочного біопродукту на основі пропіоновокислих бактерій /  Супрун О.І., Калюжная О.С. //  Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 439-443.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Тішена Л.О. Підбір комбінації пробіотичних культур для створення ректальної лікарської форми / Тішена Л.О., Калюжная О.С., Хохленкова Н.В. //  Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 453-455.  https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-8-11-19-Book.pdf
Калюжная О.С. Використання фторопластових фільтруючих елементів у процесі фільтрації культурної рідини біотехнологічного агенту /  Калюжная О.С., Калюжний О.Б. // Науково-практичні засади  загальноінженерної  підготовки  фахівців фармації: збірник наукових праць. –  Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019.  – С. 188 -191.  
Статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних
Principles of the Urolithiasis Phytotherapy / N. V.Khokhlenkova, M. V. Buryak, O. V. Povrozina, T. V. Kamina // Research J. Pharm. and Tech 2019; 12(9):4559-4564.
Аналіз ринку протигрибкових лікарських засобів в Україні / І.В.Демидова, М.В.Рибалкін, Л.С.Стрельников, О.П.Стрілець // East European Scientific Journal. – №7(47), 2019. – С.72-76. (Index Copernicus)
Optimal concentration selection of active pharmaceutical ingredients in the cream-mask intended for androgenic alopecia treatment according to experimental results on paramecium caudatum biological model / M. Fedorovska, N. Polovko, O. Strilets // The Pharma Innovation Journal, 2019. – №8(4). – Р. 696-700.
A study of antimicrobial activity of foam-washing agent specimens at acidic pH values / O. P. Strilets, L. S. Petrovska, I. I. Baranova, Yu. O. Bespala // Annals of Mechnikov Institute. –  N 2, 2018.– С. 16-20. ІSSN: 1993-4327, IF: 2.987
Study of antimicrobial activity of “Fuzipan-derma” gel / P. P. Bayva, I. I. Baranova, O. P. Strilets, O. E. Makarova // Annals of Mechnikov Institute. –  N 2, 2018.– С. 36-38. ІSSN: 1993-4327, IF: 2.987
Choice of the preservative in the compositionof vaginal gel with resveratrol and hyaluronic acid for treatment of urogenital symptoms in nhe climax period / Ivaniuk O.I., O. P. Strilets, T.G. Yarnykh // Annals of Mechnikov Institute. –  N 3, 2019.– С. 70-74.
Причинно-следственный анализ при оценке рисков на этапе фармацевтической разработки комбинированного препарата для инъекций / Алмакаев М. С., Науменок Л.Г., Бегунова Н.В., Доля В.Г. // Вестник фармации. – №4 (82). – 2018. – С. 74-80. (Беларусь) https://vestnik-pharm.vsmu.by/rezyume/37-vestnik-farmatsii-2018-4-82
Chemical analysis and the study of quality indicators of the immunobiological drug for preventing and treating candidal infections / Rybalkin Mykola, Strelnikov Leonid, Strilets Oksana, Kaliuzhnaia Olha, Kutsenko Sergiy // Chem. Chem. Technol., 2019 – (у друці)