Теми магістерських робіт 2019-2020

ПЕРЕЛІК ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

КАФЕДРИ БІОТЕХНОЛОГІЇ (2019-2020 н.р.)

  1. Білько Наталія Леонідівна         

Розробка технології біохлібу із пророщеного зерна пшениці збагаченого рослинними інгредієнтами 

Development of technology of biobread from sprouted wheat grain enriched with vegetable ingredients

доц. Калюжная О.С.  

2. Борисов Костянтин Павлович         

Розробка технології функціонального м’якого сиру збагаченого рослинною сировиною

Development of technology of functional soft cheese enriched with plant raw materials         

проф. СтрілецьО.П.

3. Дермельова Марина Володимирівна         

УдосконаленнятехнологіївиробництваметаболічногопрепаратуЦитохрому-С з метою підвищення його безпечності

Improvement of the technology of the metabolic drug Сitochrome-C production in order to increase its safety         

проф. СтрілецьО.П.

4. Євтюшкіна Анна Миколаївна         

Розробка складу і технології функціонального йогурту із додаванням лікувально-профілактичних компонентів

Development of the composition and technology of functional yogurt with the addition of therapeutic and prophylactic components         

доц. РибалкінМ.В.         

5. Маллі Аліна Олегівна         

Удосконалення виробництва пробіотичного препарату Біфідумбактерину за рахунок зниження його алергенності

Improvement of production of probiotic drug Bifidumbacterin by reducing its allergenicity         

проф. СтрельниковЛ.С.

6. Пастер Назарій Леонідович         

Розробка складу та технології біоморозива із пробіотичним та пребіотичним компонентами

Developmentof the composition and technology of bio-icecream with probiotic and prеbiotic components         

доц. Калюжная О.С.

7. Кісь Олексій Миколайович         

Мікробіологічні дослідження м’якого лікарського засобу для ректального застосування

Microbiological studies of the soft drug for rectaluse         

доц. КустоваС.П.

8. Ковальов Роман Володимирович     

Розробка технології функціонального напою на основі овочевої сировини 

Development of the functional drink technology based on vegetable raw materials       

проф. СтрілецьО.П.

9. Костенко Валентина Володимирівна     

Аналіз мікрофлори твердих сирів на прикладі пропіоновикислих бактерій

Microflora analysis of the solid cheeses on the example of propionic acid bacteria         

проф. СтрілецьО.П.

10. Курбатов Артем Ігорович       

Розробка екстракту седативної дії на основі рослинного комплексу 

Development of the sedative extract based on a plant complex      

доц. КалюжнаяО.С.

11 Макаренко Катерина Едуардівна         Вивчення ефективності дезінфекційної обробки приміщень мікробіологічної лабораторіїStudyof theeffectivenessofdisinfectiontreatmentfacilitiesin amicrobiologylaboratory         К.фарм.н., доц. КалюжнаяО.С.

12 МилецькийМаксимМихайлович         РозробкакомбінованогозасобууформіназальнихкрапельдлялікуванняінфекційнихзахворюваньDevelopment of the combination drug in the form of a nasal drops for the treatment of infectious diseases         К.фарм.н., доц. ДвінськихН.В.

13 Михайличенко Дар`я Ігорівна         Розробка топічного засобу з анестезуючою дією у формі гелюDevelopment of the topical anesthetic agent in a gel form         К.фарм.н., доц. Бречка Н.М.

14 Мурзак Максим Володимирович         Вивчення ефективності продукту Бентотокс як біодобавки для тваринStudyof theeffectivenessofproductBentotoxas ananimalsupplementД.фарм.н., проф. СтрілецьО.П.

15 Орлова Валерія Віталіївна         Вивчення чутливості мікроорганізмів до дії нових антибіотичних речовин – похідних тіазолуStudyof thesensitivityofmicroorganismsto theactionof newantibioticsubstances- thiazolederivatives         К.фарм.н., доц. ДвінськихН.В.

16 РебрикАннаОлександрівна         МікробіологічнідослідженняпотенційнихпротитуберкульознихречовинсинтетичногопоходженняMicrobiological studies of potential antituberculous substances of synthetic origin         Д.фарм.н., проф. Стрельников Л.С.

17 Тішена Людмила Олександрівна         Розробка ректальних супозиторіїв на основі пробіотичних культур Developmentof therectalsuppositoriesbasedonprobioticculturesД.фарм.н., проф. Хохленкова Н.В.

18 Шевченко Тетяна Олегівна         Розробка біопродукту на основі інуліновмісної рослиної сировини для дієтичного харчуванняDevelopmentof thebioproductbasedoninulin-containingplantrawmaterialsfordietarynutrition         К.фарм.н., доц. КалюжнаяО.С.

Print Friendly, PDF & Email