Двінських Наталія Власівна

Двінських Наталія ВласівнаКандидат фармацевтичних наук, с.н.с., доцент кафедри біотехнології НФаУ

Двінських Наталія ВласівнаДвінських Наталія Власівна

У 1986 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (нині НФаУ) і отримала диплом провізора.

З серпня 1986 р. по вересень 2011 р. працювала в ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» (м. Харків) в лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів на посадах: старший лаборант (1986-1990); молодший науковий співробітник (1990-2003); науковий співробітник (2003-2007); старший науковий співробітник (2007-2011).
З вересня 2011 р. по вересень 2019 р. працювала старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів НФаУ.

Одночасно у термін з вересня 2014 р. по вересень 2019 р. працювала на кафедрі біотехнології НФаУ асистентом (2014-2015), доцентом (2015-2019).

У листопаді 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу і стандартизація промислової технології серцево-судинних засобів для парентерального застосування на основі солей аспарагінової кислоти».

У вересні 2015 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Співавтор 20 патентів, 1 монографії та 93 наукових праць (тез та статей).

К. фарм. н. Двінських Н.В. на протязі своєї наукової діяльності брала активну участь у виконанні важливих НДР, визнаних пріоритетними згідно Комплексних програм, які затверджувалися Постановами КМУ.

Найбільш вагомі результати наукової діяльності к.фарм.н. Двінських Н.В. зв’язані зі здійсненням НДР з розробки нових лікарських засобів для парентерального і орального застосування на основі амінокислот і інших біологічно активних сполук. За безпосередньою участю Двінських Н.В. на підприємствах України та країн СНД впроваджено у виробництво більше 20 лікарських препаратів, включаючи як оригінальні, так і генеричні. Серед них такі: «Дифенат для ін’єкцій» (ЗАТ «Біолек»), «Розчин Аспаркам для ін’єкцій» (АТ «Галічфарм»), «Розчин калію і магнію аспарагинатів для інфузій» («Львівдіалік»), «Кардіоаргинін, розчин для ін’єкцій» і «Кардіоаргинін, сироп» (ТОВ «ФК “Здоровье”»).

В теперішній час працює доцентом кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету. Читає лекції, проводить лабораторні та семінарські заняття для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія», «Фармація, промислова фармація» та «Фармація» з промислової технології, фармацевтичної біотехнології, нормативного забезпечення БТ виробництв тощо. Бере участь у створенні робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, нових лекцій, у створенні екзаменаційних білетів, білетів для контролю змістовних і підсумкових модулів та ін. Була керівником ряду дипломних та магістерських робіт студентів.

Протягом 3-х років (2016-2018) була екзаменатором в складі Державної екзаменаційної комісії з комплексного іспиту бакалаврів та захисту бакалаврських робіт із спеціальності «Біотехнології та біоінженерія», та в складі ДЕК із захисту магістерських робіт освітнього рівня «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».

Print Friendly, PDF & Email