Святкування 15 – річного ювілею кафедри біотехнології

Святкування 15 - річного ювілею кафедри біотехнології

У 2004 році була створена кафедра біотехнології як структурний підрозділ факультету «Промислова фармація». З серпня 2004 року по серпень 2014 року кафедра біотехнології розташовувалась у медико-біологічному корпусі університету по вул. Куліківська, 12, зараз кафедра знаходиться у хіміко-технологічному корпусі НФаУ по вул. Валентинівській, 4.

З 2004 р. кафедра біотехнології є випусковою при підготовці студентів за галуззю знань «Біотехнологія» за напрямом підготовки 0514 «Біотехнологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальностей «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія» і «Фармацевтична біотехнологія»з 2015 р. за новим переліком спеціальностей – за галуззю знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітніх програм «Біотехнологія» (ступень освіти – бакалавр), «Фармацевтична біотехнологія» та «Промислова біотехнологія» (ступень освіти – магістр).

Перший випуск фахівців спеціальності «Промислова біотехнологія» інженерів – біотехнологів у кількості 11 чоловік відбувся у 2005 році.

Перший склад кафедри: Стрельников Леонід Семенович (з 2004), Стрілець Оксана Петрівна (з 2004), Чікіткіна Валентина Василівна (2004-2012), Щербак Олена Валентинівна (2004-2009), Бусигіна Ірина Едуардівна (2004-2005), Манський Олександр Анатолійович (2004-2006), Івахненко Олена Леонідівна (2004-2017), Калюжная Ольга Сергіївна (з 2004), Єрещенко Оксана Антонівна (з 2004), Подоляка Ганна Олександрівна (2004-2008).

У різні роки на кафедрі працювали: Діхтярьов Сергій Іванович (2005-2006), Долгова Тетяна Анатоліївна (2005-2009), Аленіна Світлана Борисівна (2005-2006), Діхтярьов Володимір Іванович (2007-2008), Бречка Наталя Михайлівна (з 2006), Кабачний Геннадій Іванович (2008-2013), Кустова Світлана Петрівна (з 2008 р.), Рибалкін Микола Вікторович (з 2012), Трутаєв Ігор Вікторович (2010-2019), Козар Валентина Вікторівна (2012-2013), Шаповалова Ольга Вікторівна (2012-2018), Алмакаєв Максим Сергійович (з 2012), Бєгунова Наталія Власівна (з 2014), Заболотна Елла Вадимівна (2013-2015), Шпакова Наталія Михайлівна (2014-2019), Орлова Наталія Вікторівна (2018-2019), Шапкіна Ольга Олександрівна (2018-2019), Бойко Олена Андріївна (2018-2019).

Print Friendly, PDF & Email