Захист дисертаціі Соловйової А.В.

Захист дисертаціі Соловйової А.В.

12 січня 2023 р. відбувся захист дисертації Соловйової Аліни Володимирівни на тему: «Розробка складу та технології комплексного засобу з пробіотиком для лікування дерматологічних захворювань».

Науковий керівник: Калюжная Ольга Сергіївна – доцент закладу вищої освіти кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.605.046 при Національному фармацевтичному університеті, затверджених наказом Національного фармацевтичного університету від 01.11.2022 р. № 69-Адм. для розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Склад ради:

Голова ради:

1. Зуйкіна Світлана Сергіївна, професор закладу вищої освіти кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент.

Рецензенти:

2. Кухтенко Олександр Сергійович, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

3. Яковенко Володимир Костянтинович, професор закладу вищої освіти кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

Опоненти:

4. Полова Жанна Миколаївна, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету О.О. Богомольця, доктор фармацевтичних наук, професор.

5. Білоус Світлана Богданівна, завідувач кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор.

Також на засідання запрошенні фахівці із напряму дисертації.

Ковалевська Інна В’ячеславівна, доцент закладу вищої освіти кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент.

Хохленкова Наталя Вікторівна, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

 Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.046 при Національному фармацевтичному університеті на підставі прилюдного захисту дисертації «Розробка складу та технології комплексного засобу з пробіотиком для лікування дерматологічних захворювань» у вигляді рукопису з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії Соловйовій Аліні Володимирівні.

Print Friendly, PDF & Email